".....най-далечното разстояние, което изминава, е между вчера и днес; най-голямото приключение е разглеждането на стари снимки. Повествователният ритъм е бавен, даже протяжен и повторителен – като сезоните на природата, с която се търси съзнателна аналогия; любителят на приключенски романи бързо ще се отегчи и ще замине на кино. Вместо това, обаче, текстът предлага друг вид пътешествие, което героинята му извършва, докато си седи у дома. Това е приключението да пътуваш из себе си, напред и назад във времето, наречено човешки живот, да издърпваш нишки от кълбото на сплетените спомени, да тъчеш образа на съдбата си...."Милена Кирова, в. "Култура"

ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ПОЕЗИЯ ДА

Iana Boukova

За 6-те години, откакто преводачката Иглика Василева и поетите Силвия Чолева и Калоян Игнатовски основаха малкото издателство за поезия „ДА”, тримата публикуваха 39 стихосбирки, между които книги на Адам Загаевски, Томаж Шаламун, Херман де Конинк, Тадеуш Ружевич, Олав Хауге, Цочо Бояджиев, Красимир Вардиев (Национална награда „Иван Николов” за най-добра поетична книга на 2017 г.), Стефан Иванов, Пейчо Г.Кънев, Теодора Куцарова, Крум Ацев, Божана Апостолова и др.
М.Б. Култура - Брой 23 (2947), 15 юни 2018

КНИГИ:

Кристенсен, Ларш Собю. (2013). Таралежово слънце: прев. Анюта Качева. София : Изд. за поезия Да, 2013, 84 с. ISBN 978-619-7082-02-9

Дебеляк, Алеш. (2013). Край на носталгията: избрани стихотворения; [състав.], прев. Людмила Миндова. София : Изд. за поезия Да, 2013, 94 с. ISBN 978-619-7082-03-6

Бодаков, Марин. (2013). Северна тетрадка: [худож. Кирил Златков]. София : Изд. за поезия Да, 2013, 94 с. ISBN 978-619-7082-01-2

Христов, Иван. (2013). Американски поеми: American poems / Ivan Hristov ; transl. by Angela Rodel. София : Изд. за поезия Да, 2013,41, 39 с. : с портр. ISBN 978-619-7082-04-3

Херцег, Иван. (2014). Неправилности : прев. Людмила Миндова. София : Изд. за поезия Да, 2014, 64 с. ISBN 978-619-7082-05-0

Костов, Мартин. (2014). Дом: София : Изд. за поезия Да, 2014, 104 с. ISBN 978-619-7082-06-7

Иванов, Стефан. (2014). Навътре: София : Изд. за поезия Да, 2014, 124 с. ISBN 978-619-7082-07-4

Липска, Ева. (2014). Скъпа госпожо Шуберт... : прев. Вера Деянова ; [рис. Себастиан Кудас]. София : Изд. за поезия Да, 2014, 104 с. ISBN 978-619-7082-08-1

Василева, Мария П. (2015). Повторения: София : Изд. за поезия Да, 2015, 48 с. ISBN 978-619-7082-09-8

Батур, Енис. (2015). Кой си, какво си?: прев. Хюсеин Мевсим. София : Изд. за поезия Да, 2013, 110 с. ISBN 978-619-7082-10-4

Шаламун, Томаж. (2015). Кой кой е: избрани стихотворения; състав., прев. Людмила Миндова. София : Изд. за поезия Да, 2015, 165 с. ISBN 978-619-7082-11-1

Де Конинк, Херман. (2015). Площите на паметта: избрани стихотворения; прев. от нидерл. Боряна Кацарска. София : Изд. за поезия Да, 2015, 154 с. ISBN 978-619-7082-12-8

Загаевски, Адам. (2015). Невидима ръка: избрани стихов; [подб.], прев. Силвия Борисова. София : Изд. за поезия Да, 2015, 119 с. ISBN 978-619-7082-15-9

Кънев, Пейчо. (2015). Живо месо : поезия. София : Изд. за поезия Да, 2015, 80 с. ISBN 978-619-7082-14-2

Бодаков, Марин. (2016). Битката за теб: поезия, худож. Кирил Златков. София : Изд. за поезия Да, 2016, 68 с. ISBN 978-619-7082-13-5

Ацев, Крум. (2016). Това-онова : поезия. Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 65-67, Това, което е... / Мария Груева: с. 68-72, Крум / Красимир Илиев: с. 73-74, Масло върху платно. Без думи. Реми Буркен. 1993 / Анюта Качева: с. 75-78, Стенограма по пътя, постигането и преводача : интервю / Силвия Чолева: с. 79-92София : Изд. за поезия Да, 2016, 96 с. ISBN 978-619-7082-16-6

Божович, Гойко. (2016). Името на езика: избрани стихотворения; прев. Людмила Миндова. София : Изд. за поезия Да, 2015, 52 с. ISBN 978-619-7082-18-0

Така в „Зими и лета“ усещането за безвремие води към вечното време на скептичната и парадоксална източна мъдрост. Тук с изострен страдалчески патос се размишлява върху широк кръг от битови, етични, естетически явления, чиято концентрична кръговост се начупва от неспокойното съзнание. Изход от безпътствата на модерната цивилизация се търси в своеобразно ново Дао.