".....най-далечното разстояние, което изминава, е между вчера и днес; най-голямото приключение е разглеждането на стари снимки. Повествователният ритъм е бавен, даже протяжен и повторителен – като сезоните на природата, с която се търси съзнателна аналогия; любителят на приключенски романи бързо ще се отегчи и ще замине на кино. Вместо това, обаче, текстът предлага друг вид пътешествие, което героинята му извършва, докато си седи у дома. Това е приключението да пътуваш из себе си, напред и назад във времето, наречено човешки живот, да издърпваш нишки от кълбото на сплетените спомени, да тъчеш образа на съдбата си...."Милена Кирова, в. "Култура"

СИЛВИЯ ЧОЛЕВА - КНИГИ

Силвия Чолева
От небето до земятаИздателство: Жанет 45, Пловдив 2015
Език - български
Редактор: Иван Теофилов
Художник: Надежда Олег Ляхова
Брой страници: 120
ISBN - 978-619-186-203-0
Дата на издаване - Декември, 2015

Разпространява се от:

За книгата:

В новата поетична книга на Силвия Чолева с метаморфозното заглавие „От небето до земята“ се изправя една зряла и сомоосъзната личност с умението да спазва деликатна дистанция между своя и лирическия Аз. Една поезия, потопена в езика, с вкус към детайла, с нелекия път на тревожното съществуване и личностното отстояване и с вяра в човешкото самопостигане.
Иван Теофилов

повече на....
Силвия Чолева
От небето до земятаИздателство: Жанет 45, Пловдив 2015
Език - български
Редактор: Иван Теофилов
Художник: Надежда Олег Ляхова
Брой страници: 120
ISBN - 978-619-186-203-0
Дата на издаване - Декември, 2015

Разпространява се от:

За книгата:

В новата поетична книга на Силвия Чолева с метаморфозното заглавие „От небето до земята“ се изправя една зряла и сомоосъзната личност с умението да спазва деликатна дистанция между своя и лирическия Аз. Една поезия, потопена в езика, с вкус към детайла, с нелекия път на тревожното съществуване и личностното отстояване и с вяра в човешкото самопостигане.
Иван Теофилов

повече на....
Силвия Чолева
ГошкоИздателство: Жанет 45, Пловдив 2013
Език - български
Редактор: Иглика Василева
Художник: Надежда Олег Ляхова
Брой страници: 176
ISBN - 978-954-491-951-1
Дата на издаване - Декември, 2015

Разпространява се от:За книгата:

„Гошко” е най-новата книга на Силвия Чолева. Това, което споява разказите в сборника, е преди всичко пресъздаването на житейското поведение на съвременния „герой” тук и сега. Нишките на външния свят и личната съдба се преплитат ту в синхрон, ту в опозиция, за да пленят въображението с фината чувствителност и магичното обаяние на таланта. В жанрово отношение сборникът съдържа както традиционни разкази, така й мистични, но всички те ни въвеждат във видимия и невидимия живот не толкова на героите, колкото на твореца. Разкази, в които краят често е начало на размисъл.
Иван Теофилов

повече на....
Силвия Чолева
Зелено и златноИздателство: Жанет 45, Пловдив 2010
Език - български
Редактор: Надежда Радулова
Художник: Надежда Олег Ляхова
Брой страници: 120
ISBN - 978-954-491-63-81
Дата на издаване - Август, 2010

Разпространява се от:За книгата:

"Не знае дали времето, което й остава, е достатъчно. Но желанието е по-силно от предпазливостта и тя загражда с възглавници оня ъгъл от голямото легло, сред който да се отдаде изцяло на мислите и да намери покой. В къщата времето има свой часовник, различен и бавен. Надява се никой да не я потърси.Неусетно заспива, унесена от подвиквания и гласове, далечни като света извън тази стая. Всичко започва отначало, като деня, който настъпва."

повече на....
Силвия Чолева
ПисмаИздателство: Жанет 45, Пловдив 2007
Език - български
Художник: Надежда Олег Ляхова
Брой страници: 120
ISBN - 978-954-491-36-87
Дата на издаване - Септември, 2007

Разпространява се от:За книгата:

"В свързаната с “Картички”, но самостойна книга “Писма”, Силвия Чолева продължава да настоява на това, че детайлите са важни частици на цялото, че любовта е изгнание и убежище. Изречения от имейли, каквито са днешните писма, са епиграфи на стихотворенията. Пощенските кртички са отворени, писмата – затворени, но и в двете проблясва онзи копринен конец, който реже - по думите на Марин Бадаков - “меко, внезапно и дълбоко”."

повече на....
Силвия Чолева
КартичкиИздателство: Жанет 45, Пловдив 2007
Език - български
Художник: Надежда Олег Ляхова
Брой страници: 120
ISBN - 978-954-491-36-94
Дата на издаване - Септември, 2007

Разпространява се от:За книгата:

“Картички” е необичайна книга. В нея можете да прочетете стихотворенията, да залепите картичките-стикери към тях, да попътувате по света. Защото това е няколкогодишен проект на авторката, родил се от една изпратена до нея пощенска картичка от Лисабон, по която написва първото стихотворение. След това други картички от различни градове, от други приятели и още стихотворения. Във време, когато почти никой не праща картички, тази книга ни припомня естествеността в отношението към света и към хората около нас."

повече на....
Силвия Чолева
ВнимателноИздателство: Жанет 45, Пловдив 2002
Език - български
Художник: Даниела Олег Ляхова
Брой страници: 120
ISBN - 954-491-08-08
Дата на издаване - Март, 2002

Разпространява се от:За книгата:

“Картички” е необичайна книга. В нея можете да прочетете стихотворенията, да залепите картичките-стикери към тях, да попътувате по света. Защото това е няколкогодишен проект на авторката, родил се от една изпратена до нея пощенска картичка от Лисабон, по която написва първото стихотворение. След това други картички от различни градове, от други приятели и още стихотворения. Във време, когато почти никой не праща картички, тази книга ни припомня естествеността в отношението към света и към хората около нас."

повече на....
Силвия Чолева
Зими и летаИздателство: Жанет 45, Пловдив 2001
Език - български
Редактор: Малина Томова
Художник: Даниела Олег Ляхова
Брой страници: 71
ISBN - 954-491-08-16
Дата на издаване - Март, 2001

Разпространява се от:За книгата:

в „Зими и лета“ усещането за безвремие води към вечното време на скептичната и парадоксална източна мъдрост. Тук с изострен страдалчески патос се размишлява върху широк кръг от битови, етични, естетически явления, чиято концентрична кръговост се начупва от неспокойното съзнание. Изход от безпътствата на модерната цивилизация се търси в своеобразно ново Дао. Това Дао обаче е така осеяно от възпиращи духа подробности, че и духът, и пътят се задушават сред тях. Една характерна съвременна ситуация, чието изразяване и възприемане е мъчително, но по своему даващо шанс на човешкото сред кръстоносните походи на прагматиката.

повече на....

Така в „Зими и лета“ усещането за безвремие води към вечното време на скептичната и парадоксална източна мъдрост. Тук с изострен страдалчески патос се размишлява върху широк кръг от битови, етични, естетически явления, чиято концентрична кръговост се начупва от неспокойното съзнание. Изход от безпътствата на модерната цивилизация се търси в своеобразно ново Дао.